POLITYKA PRYWATNOŚCI / OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
(art. 12-14 RODO

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W poniższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

  1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Zasady zachowania tajemnicy danych osobowych określa odrębny dokument dotyczący Polityki Prywatności dostępny na stronie internetowej www.pancerpol.com.pl.
  2. Jednocześnie Klient składając zamówienie może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych pochodzących z Firmy PANCERPOL . Możliwe formy przesłania materiałów reklamowych do klienta to: poczta elektroniczna (na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub adres e-mail wpisany w Newsletter na stronie www.pancerpol.com.pl oraz w formie ulotek reklamowych, katalogów wysłanych na adres podany w zamówieniu bądź też dołączonych to przesyłki z zakupionym towarem.
  3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  4. Struktura witryny sklepu internetowego Firmy PANCERPOL została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych a tym samym bez konieczności podawania ich przez odwiedzającego przed czy w trakcie procesu zapoznawania się z ofertą. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych są wspólnicy spółki jawnej to jest: Witold Galewski, Krzysztof Trzopek prowadzący działalność pod nazwą

PANCERPOL GALEWSKI TRZOPEK SPÓŁKA JAWNA, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Szałasowizna 22

 

Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprzeciwu, sprostowania, usunięcia (całkowitego lub częściowego) lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że nasza firma narusza, bądź naruszyła przepisy prawa w temacie Ochrony Danych Osobowych.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych / DPO  działającego na rzecz Administratora Danych Osobowych:  IOD@pancerpol.com.pl
Adam Scholz  / podmiot zewnętrzny działający na rzecz Administratora