POLITYKA PRYWATNOŚCI / OBOWIĄZEK INFORMACYJNY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zważywszy, że od 25 maja 2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej „RODO”) dotyczące przetwarzania danych osobowych, PANCERPOL sp. j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szałasowizna 22 zachęca swoich klientów do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych. Wynikające z rozporządzenia zmiany w istotny sposób wpłynęły na obszary przetwarzania danych osobowych w  PANCERPOL sp. j., zarówno w sferze prawnej jak i w sferze systemów informatycznych, obejmując m.in. procesy kadrowe, rekrutacyjne, a także marketingowe. Dlatego kluczową kwestią dla naszej firmy jest korzystanie z systemów informacyjnych, które są dostosowane do wymogów RODO.

W celu realizacji zasady zgodności z prawem, rzetelności oraz przejrzystości przetwarzania danych osobowych osób korzystających z oferty Pancerpol sp. j., przyjęta została Polityka Prywatności, która określa na jakich zasadach PANCERPOL sp. j. zbiera oraz przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz jakie prawa przysługują klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Polityka prywatności dostępna jest na stronie: www.pancerpol.com.pl w zakładce RODO.

W związku z tym, że w sposób szczególny ważne są dla nas Państwa dane i odpowiedni sposób o nie dbamy, poniższym informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

  1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Zasady zachowania tajemnicy danych osobowych określa odrębny dokument dotyczący Polityki Prywatności dostępny na stronie internetowej www.pancerpol.com.pl w zakładce RODO.

  2. Jednocześnie Klient składając zamówienie może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych pochodzących z PANCERPOL sp. j. Możliwe formy przesłania materiałów reklamowych do klienta to: poczta elektroniczna (na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub adres e-mail wpisany w Newsletter na stronie www.pancerpol.com.pl
    oraz w formie ulotek reklamowych, katalogów wysłanych na adres podany w zamówieniu bądź też dołączonych to przesyłki z zakupionym towarem.

  1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, zgodnie z obowiązującym prawem. Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

  2. Struktura witryny sklepu internetowego Firmy PANCERPOL została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych a tym samym bez konieczności podawania ich przez odwiedzającego przed czy w trakcie procesu zapoznawania się z ofertą. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych są wspólnicy spółki jawnej to jest:

Witold Galewski, Krzysztof Trzopek prowadzący działalność pod nazwą PANCERPOL sp. j., 42 530 Dąbrowa Górnicza, ul. Szałasowizna 22

 

Jakie są Państwa prawa?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprzeciwu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, jeśli zdaniem Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza RODO lub inne przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych / DPO  działającego na rzecz Administratora Danych Osobowych:  IOD@pancerpol.com.pl

Adam Scholz  / podmiot zewnętrzny działający na rzecz Administratora/